Zpracování daňových přiznání

  • odklad daňového přiznání
  • daň z příjmu právnických osob - DPPO
  • daň z příjmu fyzických osob - DPFO
  • daň z přidané hodnoty - DPH
  • silniční daň

→ vždy budete mít jistotu, že nezaplatíte ani o korunu víc, než skutečně musíte

„Není nic nečestného na uspořádání svých záležitostí tak, aby daně byly placeny v co nejnižší možné výši. Každý tak činí, ať bohatý nebo chudý, a činí správně. Nikdo nemá povinnost platit více, než vyžaduje zákon; daně jsou vynucené poplatky, ne dobrovolné příspěvky!“
~výrok soudu v USA

→ nejčastější dotazy

Proč nemůže účetní sestavit daňové přiznání za svého klienta?

Zpracování daňových přiznání do rozsahu živnostenského oprávnění "Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence" nespadá. Ze strany účetních se jedná o neoprávněné podnikání a nejsou na tuto činnost pojištěny. V případě chyby v daňovém přiznání jsou pokuty hrazeny z pojištění daňových poradců, v případě účetních tomu tak není.

Může daňový poradce vést svému klientovi účetnictví?

Daňový poradce vést účetnictví svému klientovi může, musí ale být navázáno na poskytování daňového poradenství. Samostatné vedení účetnictví totiž není kryto oprávněním k výkonu daňového poradenství. Daňoví poradci proto mají téměř vždy i živnostenský list na účetní služby.

Jak si můžu ověřit, zda můj účetní je oprávněný sestavovat daňová přiznání a zda je pojištěný?

K výkonu profese daňového poradce jsou oprávněny pouze fyzické osoby zapsané do seznamu daňových poradců nebo právnické osoby, která daňové poradenství vykonávají pomocí daňových poradců, a která mají tuto činnost jako předmět podnikání zapsánu do obchodního rejstříku. Daňový poradce je podle § 6 odst. 10 písm. a) zákona č. 523/1992 Sb. povinen uzavřít před zahájením výkonu daňového poradenství smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem daňového poradenství a být takto pojištěn po celou dobu výkonu daňového poradenství. Komora pravidelně kontroluje platnost pojištění profesní odpovědnosti každého daňového poradce a v případě, že poradce toto pojištění nedoloží, Komora mu může v souladu s § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 523/1992 Sb. pozastavit výkon daňového poradenství do doby doložení uzavření pojistky. SEZNAM DAŇOVÝCH PORADCŮ: https://www.kdpcr.cz/seznam-danovych-poradcu

Odpovídá daňový poradce za škodu?

Pouze daňový poradce je pojištěn na škody způsobené klientovi v souvislosti s výkonem daňového poradenství a to ze zákona. Účetní nemají oprávnění vykonávat daňové poradenství a nejsou pojištěny.

Je potřeba uzavírat s daňovým poradcem smlouvu o mlčenlivosti?

Není. Povinnost zachovávat mlčenlivost ukládá daňovému poradci zákon o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců ČR.