→ zastupování v daňovém řízení

  • zastupování a pomoc při daňových kontrolách
  • zastupování před orgány státní správy (finanční úřady, zdravotní pojišťovny, správa sociálního zabezpečení)
  • ochrana před nezákonnými zásahy finančních úřadů
  • řešení sporů s finančními úřady - vyjádření, stížnosti, odvolání a žaloby v daňových věcech
  • zamezení zbytečným průtahům daňových kontrol ze strany finančních úřadů
  • správní žaloby, kasační stížnosti

Mlčenlivost

Povinnost zachovávat mlčenlivost ukládá daňovému poradci zákon o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců ČR.

Odbornost & zkušenosti

Více jak 20 leté zkušenosti s daňovými kontrolami, s nezákonnými zásahy Finančních úřadů.

Vysoká motivace

Maximální nasazení a individuální přístup pro úspěšné prosazení práv podnikatele ve sporu s finančním úřadem.