Zastupování v daňovém řízení

  • zastupování a pomoc při daňových kontrolách
  • zastupování před orgány státní správy (finanční úřady, zdravotní pojišťovny, správa sociálního zabezpečení)
  • ochrana před nezákonnými zásahy finančních úřadů
  • řešení sporů s finančními úřady - vyjádření, stížnosti, odvolání a žaloby v daňových věcech
  • zamezení zbytečným průtahům daňových kontrol ze strany finančních úřadů
  • správní žaloby, kasační stížnosti

→ Finanční úřady přitvrzují, jste na to připraveni? Znáte svá práva?

Neznalost zákonů, procesních práv a emoce daňových subjektů jsou příčiny, proč se podnikatelé a občané stávají snadnou kořistí spávců daně, kteří mají jediný cíl → vybrat co nejvyšší daně, pokuty a penále. 

Mlčenlivost

Povinnost zachovávat mlčenlivost ukládá daňovému poradci zákon o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců ČR.

Odbornost & zkušenosti

Více jak 20 leté zkušenosti s daňovými kontrolami, s nezákonnými zásahy Finančních úřadů.

Vysoká motivace

Maximální nasazení a individuální přístup pro úspěšné prosazení práv podnikatele ve sporu s finančním úřadem.