→ vedení účetnictví

  • vedení účetnictví, daňové evidence a souvisejících agend
  • supervize a průběžná kontrola účetnictví 
  • rekonstrukce účetnictví
  • vedení účetnictví v cizím jazyce (němčina, angličtina)
  • vedení účetnictví dle mezinárodních standardů IFRS

→ zpracovní mezd

  • zpracování mezd
  • měsíční a roční mzdové přehledy pro úřady
  • evidence změn a ukončení pracovních poměrů
  • vedení osobních karet zaměstnanců