→ odborná stanoviska a konzultace v oblasti:

  • daně z příjmů fyzických a právnických osob
  • daně z přidané hodnoty
  • správy daní a poplatků
  • sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
  • silniční daně
  • účetnictví

Odborná stanoviska

Služba je určena pro všechny, kteří z různých důvodů potřebují získat písemné stanovisko daňového poradce k vybraným daňovým nebo účetním záležitostem.

Jedná se například o potvrzení daňové uznatelnosti příslušného výdaje, posouzení nároku na odpočet DPH, zařazení dlouhodobého majetku do odpisových skupin aj. Za toto stanovisko pak nesu plnou zodpovědnost.

Cena se stanoví individuálně podle náročnosti a složitosti řešeného případu. Po odeslání dotazu vám do tří pracovních dnů zašlu podklad k platbě. Pokud s cenu nebudete souhlasit, uhradit zálohovou fakturu samozřejmě nemusíte a stanovisko nebude zpracováno.

Konzultace

→ pro klienty, kterým vedeme účetnictví nebo zpracováváme daňová přiznání, jsou konzultace ZDARMA

Jednorázová konzultace

Osobní setkání. Po odeslání dotazu vám do tří pracovních dnů zašlu podklad k platbě. Hodinová sazba dle platného ceníku. Po úhradě zálohové faktury si domluvíme termín schůzky.

Objednat osobní konzultaci

Měsíční & roční paušál

Na živo | online | telefon | e-mail. Neomezené množství dotazů. Zvýhodněné roční předplatné.

Objednat konzultační paušál