Konzultace a odborná stanoviska v oblasti:

  • daně z příjmů fyzických a právnických osob
  • daně z přidané hodnoty
  • správy daní a poplatků
  • sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
  • účetnictví

Konzultace

→ pro klienty, kterým vedeme účetnictví nebo zpracováváme daňová přiznání, jsou konzultace ZDARMA

Jednorázová konzultace

Osobní setkání. Hodinová sazba dle platného ceníku. Po úhradě zálohové faktury si domluvíme termín schůzky.

Objednat osobní konzultaci

Měsíční & roční paušál

Na živo | online | telefon | e-mail. Neomezené množství dotazů. Zvýhodněné roční předplatné.

Objednat konzultační paušál

Odborná písemná stanoviska

Služba je určena pro všechny, kteří z různých důvodů potřebují získat písemné stanovisko daňového poradce k vybraným daňovým nebo účetním záležitostem.

Jedná se například o potvrzení daňové uznatelnosti příslušného výdaje, posouzení nároku na odpočet DPH, zařazení dlouhodobého majetku do odpisových skupin aj. Za toto stanovisko pak nesu plnou zodpovědnost.

Cena se stanoví individuálně podle náročnosti a složitosti řešeného případu. Po odeslání dotazu vám do tří pracovních dnů zašlu podklad k platbě. Pokud s cenu nebudete souhlasit, uhradit zálohovou fakturu samozřejmě nemusíte a stanovisko nebude zpracováno.