→  Ing. Radka Szikorová

PROFESNÍ KARIÉRA | LinkedIN 

  • 2014  - dosud Majitelka Victory Events s.r.o.
  • 2014 - 2016 Hlavní účetní HOESCH BAUSYSTEME GmbH, NĚMECKO
  • 2013 - 2014 Finanční ředitelka LOG-IN s.r.o.
  • 1994 - 2013 Hlavní účetní Uniseb spol. s r.o., Victory s.r.o., Elstar spol. s r.o.

JAZYKOVÁ VYBAVENOST 

  • Německý jazyk
  • Anglický jazyk

 SPECIALIZACE

  • Daň z příjmu právnických osob
  • DPH
  • Účetnictví
  • Správa daní a poplatků

→ tvrdě na sobě pracuji

Jsem přihlášena k dobrovolnému kontinuálnímu profesnímu vzdělávání Komory daňových poradců. Tento systém vzdělávání je součástí výkonu profese a jednou z garancí vysokého profesního standardu služeb daňových poradců.

→ moje motto

„Není nic nečestného na uspořádání svých záležitostí tak, aby daně byly placeny v co nejnižší možné výši. Každý tak činí, ať bohatý nebo chudý, a činí správně. Nikdo nemá povinnost platit více, než vyžaduje zákon; daně jsou vynucené poplatky, ne dobrovolné příspěvky!“
~výrok soudu v USA