Zápis skutečného majitele

Od 1. ledna 2018 platí povinnost právnických osob zapsaných ve...

Celý článek

Koordinační výbor pro daně

ZÁKON MÁ BÝT STRUČNÝ, ABY SI JEJ NEZKUŠENÍ LIDÉ SNÁZE...

Celý článek

Budova, oplocený pozemek – odpisy

Pan Oldřich zakoupil v roce 2018 zděnou budovu za 3.000...

Celý článek

Oprava majetku nezařazeného do obchodního majetku

Pan Oldřich je podnikatel, vykonává samostatně výdělečnou činnost a vede...

Celý článek

Od kdy se stávám plátcem DPH, když jsem překročil obrat 1 milion?

Pokud podnikatel překročí za 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců obrat...

Celý článek

Rozdíl mezi dárkem a vzorkem z pohledu DPH

Poskytnutí dárku, jehož pořizovací cena nepřesáhne 500 Kč bez daně, se podle...

Celý článek

Musí být účetní kontace uvedeny na dokladech?

V praxi je velmi běžné, že se na účetní doklady...

Celý článek

Babišovka v Obecní hospodě?

Podléhá Obecní hospoda Elektronické evidenci tržeb? Ve které Obecní hospodě...

Celý článek