Budova, oplocený pozemek – odpisy

Pan Oldřich zakoupil v roce 2018 zděnou budovu za 3.000 000 Kč, kterou využívá jako sklad náhradních dílů. Za související pozemek zaplatil 200.000 Kč.  Oplocení pozemku ho přišlo na 30.000 Kč. Všechny uvedené nemovitosti vložil v roce 2010 do majetku a započal s odpisováním. Stanovte výši odpisů pro rok 2018. Pan Oldřich nemovitosti odpisuje rovnoměrně.

Sklad – 5. odpisová skupina

Pozemek – neodpisujeme. Pro účely zákony o daních z příjmů je v § 26 odst. 2 písm. b) vymezen hmotný majetek – budovy, domy a jednotky, pozemek zde uveden není.

Oplocení –  stavba oplocení je hmotným majetkem podle § 26 odst. 2 písm. c) zákona o daních z příjmů a proto výdaje na její pořízení nelze pro daňové účely uplatnit přímo – viz § 25 odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů.  Limit 40 tis. se nevztahuje na stavby, ale na samostatné movité věci a další výslovně uvedené kategorie hmotného majetku. 4. odpisová skupina.

Sklad – 3.000 000 x 3,4 % = 102.000 Kč

Oplocení – 30.000 x 5,15 % = 1.545 Kč

Daňový odpis 2018 je 103.545 Kč

Tagy:

Zaujal Vás článek? Dozvěděli jste se něco nového?

Sdílejte příspěvek na sociálních sítích. → I vaši přátelé řeší daně a rádi budou v obraze.

Za sdílení děkuji!