Oprava majetku nezařazeného do obchodního majetku

Pan Oldřich je podnikatel, vykonává samostatně výdělečnou činnost a vede daňovou evidenci.

Při pracovní cestě vlastním automobilem, který nemá zařazený do obchodního majetku, měl defekt na předním kole. Za opravu zaplatil autoservisu 1.500 Kč.

  • Může si pan Oldřich dát fakturu za opravu do nákladů? 

Správné řešení najdeme v §25/1/u zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

§ 25(1) Za výdaje (náklady) vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů pro daňové účely nelze uznat zejména

u) výdaje na osobní potřebu poplatníka; včetně výdajů vynaložených na opravu, údržbu nebo technické zhodnocení majetku sloužícího k činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti, který poplatník uvedený v § 2 nezařadí do obchodního majetku podle § 4 odst. 4,

Dle výše uvedeného ustanovení zákona se jedná o nedaňový náklad, to znamená, že pan Oldřich  fakturu za opravu automobilu do náladů vložit nemůže.

Zaujal Vás článek? Dozvěděli jste se něco nového?

Sdílejte příspěvek na sociálních sítích. → I vaši přátelé řeší daně a rádi budou v obraze.

Za sdílení děkuji!