Rozdíl mezi dárkem a vzorkem z pohledu DPH

  • Poskytnutí dárku, jehož pořizovací cena nepřesáhne 500 Kč bez daně, se podle zákona o DPH nepovažuje za dodání zboží, tudíž se při darování neodvádí DPH a tato „darovací“ transakce se ani nezahrnuje do přiznání DPH. V případě, že pořizovací cena dárku přesáhne 500 Kč bez daně, pak musíte odvést při jeho darování DPH.
  • Při bezúplatném poskytnutí obchodních, výrobních vzorků pořizovací cena nehraje roli a jejich poskytnutí se nepovažuje za dodání zboží, neodvádí se DPH ani se operace nezahrnuje do přiznání DPH.

§ 13 odst. 8 c) zákona č. 235/2044 Sb o dani z přidané hodnoty

(8) Za dodání zboží se však pro účely tohoto zákona nepovažuje

c) poskytnutí dárku v rámci ekonomické činnosti, pokud jeho pořizovací cena bez daně nepřesahuje 500 Kč, nebo poskytnutí obchodních vzorků bez úplaty v rámci ekonomické činnosti,

Záludná otázka z Facebooku

😳 A co když daruji obchodnímu partnerovi dárek🎁, který se skládá ze tří dárků? 🎁🎁🎁 Např. daruji tašku 👜, která obsahuje reklamní deštník 🌂 a brýle 👓 . Každý dárek je v pořizovací hodnotě 200 Kč bez DPH, dohromady 600 Kč. Jedná se o dodání zboží nebo ne? Odvedu & neodvedu DPH? Co myslíte?

Posuzuje se celková hodnota dárku – 600 Kč. V tomto případě by se mělo odvést DPH.

A protože jste nyní problematiky znalí, tak žádné DPH odvádět nebudete, jen z toho jednoho dárečku (tašky včetně deštníku a brýlí) uděláte dárečky minimálně dva a to taky bude tvrdit správci daně (berňáku) v případě daňové kontroly.

Zaujal Vás článek? Dozvěděli jste se něco nového?

Sdílejte příspěvek na sociálních sítích. → I vaši přátelé řeší daně a rádi budou v obraze.

Za sdílení děkuji!